0

Угода користувача

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. Договір — даний публічний договір купівлі-продажу, передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин “SACMA chemical”, розміщений на веб-сайті https://sacma.ua.

1.1.3. Продавець — Інтернет-магазин “SACMA chemical”, який розміщений на веб-сайті https://sacma.ua. Територіальне розташування, режим роботи і контактні дані Продавця вказані в розділі “Контакти” (https://sacma.ua/contact/) на веб-сайті https://sacma.ua інтернет-магазину “SACMA chemical” .

1.1.4. Покупець — будь-яка дієздатна особа, яка в порядку, передбаченому цим Договором, за власним бажанням повністю прийняла всі його умови, без винятку.

1.1.5. Одержувач Товару — будь-яка дієздатна особа, яка визначена Покупцем у відповідному замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі, зазначені в п.1.1. даного Договору терміни, використовуються виключно в значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору. Незалежно від використання цих термінів у однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, які окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються в їх буквальному граматичному значенні. Виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також цілі та предмета даного Договору.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно і на свій розсуд обирає в Інтернет-магазині “SACMA chemical”, який розміщений на веб-сайті https://sacma.ua запропонований до продажу Товар, натискає кнопку “До кошику” і самостійно заповнює і направляє Продавцю форму “Оформлення замовлення”, в якій обов’язково вказує свої ім’я, прізвище, країну, адресу, населений пункт, область/регіон, поштовий індекс, свій контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Вказує спосіб оплати, обраний метод і бажане місце доставки Товару (в разі, якщо Покупець бажає отримати товар з доставкою), прізвище, ім’я та по батькові одержувача Товару (в разі, якщо отримувати Товар буде Одержувач Товару).

3.2. Після заповнення форми “Оформлення замовлення” Покупець в обов’язковому порядку уважно ознайомиться з усіма умовами даного Договору. У разі прийняття цих умов в повному обсязі — натискає кнопку “Підтвердити замовлення”, що вважається фактом відправлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця про укладення Договору (оферти) повністю прийнятим Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки “Підтвердити замовлення” на веб-сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical”.

3.4. Натиснувши на кнопку “Підтвердити замовлення” Покупець підтверджує свою повне згоду з усіма умовами даного Договору без винятку, в тому числі з умовами про доставку та оплату Товару за цінами, вказаними на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical” в розділі “Оплата і доставка” (https://sacma.ua/oplata-i-dostavka/) на момент укладення Покупцем даного Договору.

3.5. Натисканням на кнопку “Підтвердити замовлення” Покупець підтверджує, що він в зручний і доступний для нього спосіб належним чином відповідно до вимог ч.2 ст.13 Закону України “Про захист прав споживачів” сповіщений Продавцем про:

 • повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця;
 • основні характеристики і споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
 • вартість обраного Покупцем Товару, включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки Покупцеві;
 • способі, порядок і умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
 • гарантійні зобов’язання Продавця;
 • гарантійний термін і термін служби обраного Покупцем Товару, а також обов’язкові умови використання Товару і можливі наслідки в разі їх невиконання;
 • порядок прийняття претензій;
 • періоді прийняття пропозиції (оферти) про укладення даного публічного Договору;
 • порядок розірвання даного Договору;
 • інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку “Підтвердити замовлення” Покупець підтверджує, що він в повному обсязі і належним чином відповідно до вимог ст.15 Закону України “Про захист прав споживачів” отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товарі, що у повній мірі забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку “Підтвердити замовлення” вважається беззаперечним і повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без винятків, а також вступом у відповідні договірні правовідносини з Продавцем.

3.8. Термін обробки та оформлення Продавцем спрямованого Покупцем замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати заповнення та відправлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.‒п.3.2. даного Договору, форми замовлення на Товар. У разі, якщо зазначене замовлення на Товар було спрямоване Покупцем у вихідний або святковий день, термін обробки і оформлення цього Замовлення на Товар починається в перший робочий день після вихідних та святкових днів.

3.9. Замовлення на Товар, заповнене і спрямоване Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.‒п.3.2. даного Договору, оформлюється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) в двох примірниках. Перший примірник оформленого бланку замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Одержувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передачі), другий — підписується Покупцем або Одержувачем Товару і залишається у Продавця.

3.10. Протягом терміну, встановленого в п.3.8. даного Договору, Продавець зобов’язується: надати спрямованому Покупцем замовленню на Товар порядковий номер і направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем в формі замовлення на Товар, автоматичне електронне повідомлення про виконання замовлення на Товар, в якому вказується:

 • порядковий номер замовлення на Товар, присвоєний Продавцем;
 • інформація про терміни доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив товар з доставкою);
 • умови і порядок обміну (повернення) товарів;
 • найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії з приводу Товару;
 • гарантійні зобов’язання та інформацію про інші послуги, пов’язані з утриманням Товару;
 • порядок розірвання Договору.

3.11. У разі, якщо Покупець при замовленні Товару вибрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом терміну, встановленого в п.3.8. даного Договору, Продавець зобов’язується направити за вказаною Покупцем в формі замовлення адресою електронної пошти, рахунок на оплату замовленого Покупцем товару.

3.12. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитися від даного Договору протягом всього терміну з моменту його укладення (акцепту Покупцем оферти продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від Продавця повного і належного виконання умов даного Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття і оплати неякісного або некомплектного Товару або Товару, який не відповідає спрямованому Покупцем замовлення на Товар;

4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від Продавця безоплатного усунення недоліків Товару або відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, що виникли з вини Продавця розірвати даний Договір, вимагати пропорційного зниження ціни товару, обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, який пропонується до продажу в Інтернет-магазин “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua.

4.1.5. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати даний Договір в порядку і у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. у разі розірвання або відмови від Договору вимагати від продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

4.1.8. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. належним чином і у повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.2.2. перед прийняттям даного Договору уважно ознайомитися з його змістом і умовами, а також ознайомитися з вартістю Товару запропонованого до продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті: https://sacma.ua, а також способами та порядком оплати Товару;

4.2.3. перед прийняттям даного Договору уважно ознайомитися з вартістю і способами доставки Товару на сторінці «Оплата і доставка» (https://sacma.ua/oplata-i-dostavka/) Інтернет-магазину “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua.

4.2.4. в порядку і на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний і коректно укомплектований товарів;

4.2.5. в терміни, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

4.2.6. протягом гарантійного терміну зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), який підтверджує продаж (передачу) Товару;

4.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

4.3.2. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов’язується:

4.4.1. належним чином і у повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

4.4.2. надати Покупцю повну і достовірну інформацію про Товар і його вартості шляхом розміщення цієї інформації на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical”;

4.4.3. надати Покупцю повну і достовірну інформацію про вартість і способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці “Оплата і доставка” (https://sacma.ua/oplata-i-dostavka/) на веб-сайті: https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical”;

4.4.4. у термін, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця вказаною Покупцем і способом доставки, обраним Покупцем у відповідному замовленні на Товар;

4.4.5. у термін, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцеві або Одержувачу Товару замовленого Покупцем якісного і коректно укомплектованого Товару, а також передати разом з Товаром всі документи, зазначені в п.6.9. даного Договору;

4.4.6. на вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) придбаного ним товару неналежної якості на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар з числа Товарів, що є у продажу на веб-сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical “;

4.4.7. у разі розірвання або відмови Покупця від даного Договору повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у термін, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

4.4.8. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

ВАРТІСТЬ ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical”, наводиться на веб-сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical” (невід’ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua, включає всі податки, збори та будь-які інші, у тому числі неподаткові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical” (далі – Розпродаж). При цьому Продавець на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “JINSOVIK” обов’язково додатково зазначає таку інформацію (невід’ємна частина цього Договору):

 • які саме групи Товарів виставляються на Розпродажу;
 • тривалість Розпродажі із зазначенням дати початку та дати закінчення Розпродажі;
 • звичайну вартість Товарів, які виставлені на Розпродажу, і їх вартість на період проведення Розпродажі.

5.4. Продавець має право пропонувати Покупцеві придбати відразу кілька Товарів або їх поєднання, а також пропонувати Покупцеві у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі — Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical” обов’язково додатково зазначає таку інформацію (невід’ємна частина цього Договору):

 • зміст і умови Акції;
 • у разі пропозиції на придбання відразу декількох Товарів або їх поєднання за одну ціну — вартість таких Товарів по кожному окремо;
 • умови прийняття Акції, зокрема термін її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження за кількістю запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості Товару, зазначеної на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical” на момент укладення Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості товару внаслідок введених Продавцем Акційних пропозицій і/або Розпродажу (у разі їх проведення на момент укладення Покупцем даного Договору).

5.6. З моменту укладення Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти продавця) Продавець не має права жодним чином і ні за яких умов змінювати або будь-яким іншим чином переглядати для Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

5.7. Шляхом заповнення форми “Оформлення замовлення” Покупець на свій розсуд обирає один із зазначених у розділі “Оплата і доставка” (https://sacma.ua/oplata-i-dostavka/) на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical” (невід’ємна частина цього Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару.

5.8. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань по оплаті замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, тягне за собою припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли в результаті прийняття Покупцем пропозиції Продавця про укладення даного Договору.

5.9. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній валюті України.

ДОСТАВКА І ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАЧІ) ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним Товар за адресою Продавця, зазначеному в розділі “Контакти” (https://sacma.ua/contact/) на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical”.

6.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується в термін, зазначений у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладення Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти продавця) доставити покупцеві або Одержувачу Товару і передати замовлений Товар в місці доставки Товару, вказаному Покупцем у відповідному замовленні на Товар.

6.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем способом і до місця, визначеного Покупцем у відповідному замовленні на Товар.

6.4. Одержувачем Товару, замовленого Покупцем, є Покупець або Одержувач Товару.

6.5. Інформація про вартість і можливі способи доставки Товару (невід’ємна частина цього Договору) міститься на сторінці “Оплата і доставка” (https://sacma.ua/oplata-i-dostavka/) на веб-сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical”.

6.6. Доставка, замовленого Покупцем, Товару здійснюється Продавцем власними силами або засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.7. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором згідно умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).

6.8. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.9. Разом з Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцеві або Одержувачу Товару:

 • оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один зразок бланка замовлення на Товар, спрямованого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.- п.3.2. даного Договору;
 • відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з позначкою про дату продажу (дату передачі) Товару та із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар;
 • інструкцію з використання Товару.

6.10. Вручення (передача) замовленого Товару Покупцю або Одержувачу Товару здійснюється за таких умов:

 • оплати Покупцем ста відсотків вартості Товару в порядку і на умовах, встановлених даним Договором;
 • пред’явлення Покупцем або Одержувачем Товару документа, що засвідчує його особу;
 • підписання Покупцем або Одержувачем Товару другого примірника, оформленого Продавцем замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.3.1.- п. 3.2. даного Договору.

6.11. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує другий примірник бланку Замовлення на Товар та передає його Продавцю або представнику ТОВ «Нова Пошта».

6.12. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

 • або відмовитись від даного Договору;
 • або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua

6.13. Підпис Покупця або Одержувача Товару на другому екземплярі бланку замовлення на Товар є беззаперечним підтвердженням наступних фактів:

 • отримання замовленого Товару Покупцем;
 • відповідність замовленого Товару з направленого Покупцем замовлення на Товар;
 • відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектації замовленого Товару.

6.14. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передачі) Товару Покупцеві або Одержувачу Товару.

6.15. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передачі) Покупцеві або Одержувачу Товару замовленого Покупцем коректно укомплектованого Товару належної якості, який повністю відповідає спрямованому Покупцем замовленню на цей Товар.

6.16. Відмова Покупця або Одержувача Товару від прийняття замовленого Товару, який є якісним, коректно укомплектованим і повністю відповідає спрямованому Покупцем замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Одержувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, тягне за собою припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли в результаті прийняття Покупцем пропозиції продавця про укладення даного Договору, крім зобов’язань щодо повернення грошових коштів, сплачених Покупцем за Товар (в разі якщо такі кошти були сплачені).

ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕРЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Гарантійний строк, що триває 14 (чотирнадцять) робочих днів, починає свій перебіг від наступної дати після дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.  

7.3. При обміні Покупцем Товару належної якості або обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється по-новому від дня обміну Товару належної якості або з дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

7.4. Гарантійний термін збільшується на період здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків товару. Зазначений строк обчислюється з дня, коли Покупець передав Продавцю товар для усунення його недоліків.

7.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

 • пропорційного зменшення ціни Товару;
 • безоплатного усунення недоліків Товару;
 • відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

7.6. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

7.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.7.5. даного Договору, а в разі її невиконання — заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.7.5.

7.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, що виникли з вини Продавця, Покупець має право за своїм вибором:

 • розірвати даний Договір;
 • вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками на такий самий товар належної якості або на інший аналогічний Продукт, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua з відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України.

7.10. Передбачені п.7.5. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.11. Передбачені п.7.5. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавця, якщо отриманий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.

8.2. Обмін Товару належної якості здійснюється, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).

8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця.

8.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну чи заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.8.4. даного Договору заяви.

8.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця з вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний товар необхідний Покупцеві для обміну товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua, Покупець має право:

 • або обміняти придбаний Товар на будь-який інший товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical” з відповідним перерахунком вартості Товару згідно чинного законодавства України;
 • або розірвати даний Договір в порядку, встановленому розділом 9 цього Договору.
 • або обміняти отриманий товар на інший аналогічний товар при першому ж його надходження в продаж в Інтернет-магазині “SACMA chemical”. При цьому Продавець зобов’язується в день надходження такого Товару до продажу повідомити про це Покупцеві.

8.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару з істотним недоліками у зв’язку із обміном або заміною такого Товару здійснюється в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Покупець має право розірвати даний Договір протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених даним Договором та нормами чинного законодавства України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.9.2. даного Договору.

9.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому п.11.1. даного Договору.

9.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

9.4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

9.5. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. У разі розірвання даного Договору Покупцем, у разі обміну Покупцем Товару належної якості або обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеному в розділі «Контакти» (https://sacma.ua/contact/) на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical”.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ

11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця.

11.2. До зазначеної в п.11.1. заяви Покупцем обов’язково додається:

 • відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний або касовий чек), який підтверджує придбання Товару, з позначкою про дату продажу (дату передачі) Товару;
 • документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у випадку заявлення вимог про відшкодування таких витрат).

11.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із таких способів:

 • перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем в заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору;
 • видача Покупцеві відповідної суми грошових коштів готівкою з каси продавця за адресою, що зазначена в розділі “Контакти” (https://sacma.ua/contact/) Інтернет-магазину “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua.

11.4. У зазначеній в п.11.1. даного Договору заяві Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п.11.3. даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару. У випадку оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за такий Товар здійснюється на цю банківську платіжну картку.

11.5. У випадку, якщо у зазначеній в п.11.1. даного Договору заяві Покупець не обрав жодний із визначених в п.11.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається що Покупець виявив бажання отримати відповідні суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «Контакти» на веб-сайті (https://sacma.ua/contact/) Інтернет-магазину “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua.

11.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 10 даного Договору.

11.7. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем не пізніше 20 (Двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.11.1. даного Договору заяви.

11.8. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.9. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками на інший Товар Продавець здійснює розрахунки із ним в порядку, передбаченому Розділом 11 даного Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

12.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

12.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П’яти) робочих днів з дня настання таких обставин.

12.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

12.7. У випадку недосягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин “SACMA chemical”, розміщеному на веб-сайті https://sacma.ua.

13.2. Період прийняття пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору встановлюється з 01.02.2019 (першого лютого дві тисячі дев’ятнадцятого року) і по 01.02. 2020 (першого лютого дві тисячі двадцятого року) включно.

13.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.

13.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:

 • будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;
 • відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

13.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

13.6. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому п.3.3. даного Договору.

13.7. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззаперечним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

13.8. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є зазначене в п.3.10. даного публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.

13.9. Документальним (паперовим) посвідченням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

13.10. Повна інформація про товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині “SACMA chemical” на умовах даного публічного договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. даного Договору, міститься на веб-сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical”.

13.11. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

13.12. Укладаючи даний публічний договір Покупець надає свою повну і безстрокову згоду на отримання від продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж і т.д. інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину “SACMA chemical”, а також про Акційних пропозиціях і Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині “SACMA chemical”.

13.13. Заповнюючи форму “Оформлення замовлення” і/або проходячи процедуру реєстрації/авторизації на сайті https://sacma.ua Інтернет-магазину “SACMA chemical” Покупець надає свою повну і безстрокову згоду на:

 • внесення Продавцем (власник і розпорядник бази персональних даних) до бази персональних даних “Покупці” наданої Покупцем інформації, у тому числі інформації, яка відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;
 • поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, яка відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур’єрам і службам доставки, тільки в цілях, передбачених п.13.14. даного Договору;
 • поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, яка відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

13.14. Заповнюючи форму “Оформлення замовлення” Інтернет-магазину “SACMA chemical” (https://sacma.ua) Покупець надає свою повну і безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, у тому числі інформації, яка відповідно до чинного законодавством України вважається персональними даними, виключно для таких цілей:

 • з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині “SACMA chemical”;
 • з метою відновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині “SACMA chemical”;
 • в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж і т.д. про новини Інтернет-магазину “SACMA chemical”, про Акційних пропозиціях і Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині “SACMA chemical”, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, пропонованих до продажу;
 • з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, у тому числі зобов’язань з приводу доставки Товару;
 • з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, у тому числі законодавства про захист прав споживачів.

13.15. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.